Club Victorias försäkringar

 • Du måste vara betalande medlem i Club Victoria för att kunna teckna våra försäkringar.

TRAFIKFÖRSÄKRING för tio veteranmopeder genom Länsförsäkringar Stockholm

 • Du måste bo i Stockholms län. Mopederna på landstället kan du ha med även om de finns i andra län.
 • Du kan ha 10 veteranmopeder på samma försäkring och använda två av dessa samtidigt.
 • Försäkrade mopeder ska vara av årsmodell 1980 eller äldre. Dispens kan ges från fall till fall för modeller som började tillverkas 1980 eller tidigare.
 • Premien är f.n. 1352 kr/år.
 • OBS! Kundtjänst på Länsförsäkringar känner inte till denna specialförsäkring. All kontakt skall därför gå genom Club Victoria. Kontaktperson Tommy Granholm i styrelsen.

VETERANMOPEDER – BILAR – MC – TRAKTORER – HUSVAGNAR o.s.v. genom MHRF – MotorHistoriska RiksFörbundet (Folksam)

 • Alla dina veteraner kan försäkras genom MHRF, även dina bilar, motorcyklar, husvagnar, traktorer o.s.v.
 • Det finns trafik- och helförsäkring, renoveringsförsäkring m.m.
 • Fordonen får bara användas till nöjeskörning.
 • Varje försäkring ger en slant tillbaka till Victorias klubbkassa (”administrationsbidrag”).
 • Gå in på MHRF:s hemsida så hittar du alla villkor.
 • Klubbens besiktningsmän besiktigar din veteranare om så behövs. Kostar bara de utlägg som ev. görs.

Mopeder generellt

 • Mopederna skall vara från 1990 eller tidigare.

Trafikförsäkring moped

 • Du kan ha fem mopeder på en och samma trafikförsäkring. Med färre mopeder blir det förstås billigare. Har du fler mopeder tecknar du fler försäkringar.
 • Premie f.n. 300 kr per fem mopeder/år.
 • Du får använda en moped i taget för varje försäkring om fem moppar.

Ansökning

 • Gå in på MHRF:s hemsida och läs hur du ansöker.
 • Gör helst en ”digital ansökan”.
 • Om du har svårt för att göra en ”digital ansökan” så ring MHRF på
  telefon 08-30 28 01 och be att de sänder dig pappersblanketter. Du använder den sedan för att med vanlig post ansöka om försäkring.
 • En ansökan per moped.

OBS! Om du slutar att betala den årliga medlemsavgiften till Club Victoria så upphör dina försäkringar.


%d bloggare gillar detta: